Vad betyder hundens svansviftande?

Varför viftar hundar på svansen egentligen? Man kan jämföra det med människans leende. Det är en social handling som signalerar att man är nöjd, glad eller andra liknande känslor. Svansviftande fyller också andra funktioner, till exempel är det en balanshjälp och ett signalsystem för lek.

Man kan se på svansens position vad hunden vill säga. Valpar kan höja svansen om de vill visa att leken är för intensiv, eller sänka den för att visa underkastelse. Hundar viftar sällan på svansen om det inte är andra djur eller människor i närheten.

(Visited 1 times, 1 visits today)