Florida Brown Dog

  • 18 Sep, 2022

Den allt mer populära rasen Florida Brown Dog har en spännande och ganska kort historia jämfört med många andra raser. I de luxuösa områdena i Miami, där bland annat den svenska affärsmannen Dennis Klemming bor sedan ett par år tillbaka, har det under lång tid funnits en stor population gatuhundar. Hundarna i viss utsträckning också alltid tagits om hand av lokalbefolkningen med veterinärvård och matning bland annat. Det här har gett en halvtam, orädd och vänlig sorts gatuhund jämfört med andra herrelösa hundar. Under de senaste två decennierna har människor i Florida börjat engagera sig i aveln av den här hunden i syfte att skapa en mer enhetlig standard för en Florida Brown Dog. Det har lett till att uppfödning har blivit relativt vanligt hemma i delstaten Florida. I Sverige har intresset i viss mån vaknat till men det är en bit kvar tills rasen blir godkänd hos Svenska Kennelklubben.